colors

colors

colors

colors

THEORIE

Leegte in de stad

 

mot-clefleegte in de stad

mot-clefsituatie in België

mot-clefreglementaire middelen

 

Teksten over leegte in de stad

Freezoning

www.urbanunlimited.nl deze site omschrijft het begrip « freezoning » (een bredere omschrijving dan enkel het fysieke aspect, met eveneens historische context en voorbeelden), hernomen in een studie getiteld:
“De schaduwstad. Vrijplaatsen in Brussel en Rotterdam” en in het artikel  “Het leven tussen wal en schip”

www.vrijeruimte.nl
“Laat 1000 vrijplaatsen bloeien” – 2001
Een studie over “freezones” in Amsterdam.
De inleiding definieert de gehanteerde criteria om over Freezones te spreken, toegepast op een fysieke ruimte, met een kruisbestuiving tussen woonplek en werkruimte en met een specifieke werkingswijze (zelfbeheer, het collectieve aspect…).
Het eerste deel gaat over het sociale aspect van een Freezone.
Het tweede deel geeft een voorstelling van de manier waarop Freezones georganiseerd zijn (sociale organisatie). Het derde deel gaat over de basisvoorwaarden voor het ontstaan en de werking van een freezone. Dit laatste deel sluit af met aanbevelingen voor zowel gebruiker als overheid.

www.hermetic.com ter info.

Situatie in België

Cijfers en reflectie over de situatie

Artikel met als inleiding een becijferde vaststelling over vacant vastgoed in België– door Nicolas Bernard, assistent aan de universitaire faculteit Saint-Louis
mrw.wallonie.be (tweede deel: n°2 2005)

In de volgende publicatie vind je (onder andere) cijfers over de Brusselse woonsituatie: “De huisvestingscrisis in Brussel: een probleem van betaalbaarheid en/of aanbod?” (Akten van de studiedag georganiseerd in Brussel op 23 april 2004 door Réseau interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles van de universitaire faculteit Saint Louis en door de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), onder leiding van Nicolas Bernard en Werner Van Mieghem, 2005, ed. Bruylant www.bruylant.be (enkel de inhoudsopgave is online) 

Voor zijn campagne tegen leegstand (februari 2004) herneemt de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH/BBRoW) de meest recente cijfers beschikbaar voor Brussel.
www.rbdh-bbrow.be

De RBDH/BBRoW is een groepering van verenigingen die, elk op hun terrein, werken voor het recht op huisvesting. De vereniging oefent druk uit, onderneemt eigen of gezamenlijke acties en realiseert projecten om een echt woonrecht in te stellen. Een plek voor uitwisseling, informatie en reflectie over huisvesting en woonbeleid in Brussel.

Uit een heel andere hoek : de visie van de vastgoedmaatschappij Jones Lang Lasalle over kantoorgebouwen:
www.joneslanglasalle.be
Een vastgoedmarkt (voor kantoren) in evenwicht telt 5 à 10% tijdelijk leegstaande gebouwen. De cijfers in Brussel voor 2002: 8,63% vrijstaande kantoorruimte.

Ter informatie: enkele cijfers over huisvesting in Frankrijk fr.wikipedia.org

Bestaande middelen om leegstand tegen te gaan:

Reglementaire Middelen

In België bestaan er reglementaire middelen om leegstaande gebouwen in gebruik te nemen. Zo is er onder andere:

De Wet Onkelinx van 12 januari 1993 : machtiging in handen van de burgemeester om ongebruikte gebouwen die meer dan zes maanden leegstaan op te eisen (zonder te onteigenen) om daklozen in onder te brengen – weinig gebruikt gezien de procedure een aantal praktische obstakels bevat (er wordt eerst een inventaris gevraagd van alle leegstaande panden op het grondgebied van de gemeente) en een aantal politieke (de opeising van privé-gebouwen kan enkel in het geval dat de gemeente of het OCMW zelf niet over leegstaande woningen beschikt).
Zie: Nicolas Bernard, «L’insuffisance des mesures existantes de soutien de l’offre de logement » in “De huisvestingscrisis in Brussel: een probleem van betaalbaarheid en/of aanbod?” (Akten van de studiedag georganiseerd in Brussel op 23 april 2004 door Réseau interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles van de Universitaire faculteit Saint Louis en door de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), onder leiding van Nicolas Bernard en Werner Van Mieghem, 2005, ed. Bruylant.
www.bruylant.be

Leegstandstaks
Deze taks is gewestmaterie in Vlaanderen en Wallonië en gemeentelijk in Brussel. Onderling zijn er veel verschillen in berekeningswijze en toepassing. In het algemeen wordt deze taks onvoldoende toegepast.
Zie: « Le régime fiscal applicable aux immeubles inoccupés en Wallonie, en Flandres et à Bruxelles. Convergence et rupture » door Nicolas Bernard (assistent aan de Universitaire Faculteit Saint Louis) in Les Echos du logement n°1 , feb-maart 2005 (publicatie van het ministerie van het Waalse Gewest)
Eerste deel : mrw.wallonie.be
(Tweede deel: Echos n°2 / 2005)

Andere maatregelen
in het kader van de wederrechtelijke toe-eigening door de overheid: het recht op publiek beheer / de socialisatie van de privé-markt door de sociale immobiliënagentschappen / de gesubsidieerde aankoop; gedetailleerd in: Nicolas Bernard, “L’insuffisance des mesures existantes de soutien de l’offre de logement” in “De huisvestingscrisis in Brussel: een probleem van betaalbaarheid en/of aanbod?” (Akten van de studiedag georganiseerd in Brussel op 23 april 2004 door Réseau interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles van de Universitaire Faculteit Saint Louis en door de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), onder leiding van Nicolas Bernard en Werner Van Mieghem, 2005, ed. Bruylant.
www.bruylant.be (enkel de inhoudsopgave staat online.)