colors

colors

colors

colors

TOOLS

praktische gidsDit gedeelte is een soort van praktische gids voor het tijdelijk in gebruik nemen van een gebouw, stap voor stap :

Eerst en vooral het op punt stellen van een duidelijke overeenkomst tussen de eigenaar en de verschillende gebruikers, dit in het juridischgedeelte.

Vervolgens, het afsluiten van de verzekeringen (normaal gezien te ondertekenen voor de eigenlijke in gebruik name van het gebouw) en de eerste praktische aanpassingen in het gebouw: openen van de tellers, alternatieve oplossingen voor wateraansluiting, verwarming, elektriciteit, manieren om de ruimte te compartimenteren en om ze thermisch en sonoor te isoleren, en tenslotte aanwijzingen voor eventuele toelatingsaanvragen (brandweer, stedenbouwkundig, ...)

Dan verschillende pistes om de praktische organisatie van het collectief beheer van een gebouw te vergemakkelijken

En om na te gaan of er niets vergeten is: een Check List