colors

colors

colors

colors

TOOLS

Beheer van een gebouw

   

Een ter beschikking gesteld gebouw wordt vaak in gebruik genomen door verschillende individuen, collectieven en/of verenigingen. Om samen een gebouw te beheren zijn verschillende methodes mogelijk. De bedoeling is om hier een aantal mogelijkheden te beschrijven (natuurlijk niet to in detail), de voor- en nadelen te bekijken en concrete voorbeelden te geven van projecten.

Deze presentatie is onder andere gebaseerd op een enquête waarbij een hele reeks organisaties werden bevraagd over hun manier van collectief beheer. Het resultaat van deze enquête is binnenkort hier beschikbaar.

Precare heeft gekozen voor collectief beheer

De bedoeling van het project is niet zomaar losstaande ateliers naast elkaar te plaatsen maar om laboratoriumzones te creëren, onderlinge samenwerking aan te moedigen en zo ook het (informele) netwerk van initiatieven te ontwikkelen. In dit geval lijkt collectief beheer ons een betere (rijkere) optie dan een gecentraliseerd beheer. Temeer dat het op zich een te experimenteren organisatievorm is die gaandeweg moet worden aangepast volgens de noden van de projecten en de gebruikers.
Toch is collectief beheer geen sinecure. Het vraagt natuurlijk meer engagement van de gebruikers dan moesten ze gewone ‘huurders’ zijn in een gebouw. Maar Precare weigert de rol van ‘concierge’ te spelen en wil ernaar streven dat de projecten zich kunnen verzelfstandigen, zonder ze te ‘chaperonneren’.

Collectief beheer

Bij het beheer van een gebouw zijn verschillende rollen te onderscheiden
De meest voor de hand liggende zijn :

  • Financieel beheer : het verzamelen van de verschillende bijdragen van elkeen in de lasten, het betalen van de kosten
  • Contact met de buurt, met de eigenaar : aanwijzen van één welbepaalde persoon voor het onderhouden van deze contacten
  • Communicatie : aanwijzen van één welbepaalde persoon om erop toe te zien dat de communicatie tussen de verschillende gebruikers van het gebouw goed verloopt, dat mensen aanwezig zijn op de vergaderingen, ...
  • Vergaderingen : één welbepaalde persoon voor het organiseren van de vergaderingen, van de voorbereidingen, een andere persoon voor het modereren en nog een andere voor het opmaken van het verslag.

Deze rollen kunnen natuurlijk gecummuleerd worden, of door telkens andere personen worden ingevuld (behalve voor het contact met de buurt – daarbij is een sleutelfiguur doorgaans belangrijk).

hoe een gebouw samen beheren – voorstelling van balangrijke punten om vooraf rekening mee te houden... Binnenkort meer info ...

Een enkele beheerder

het beheer overlaten aan één enkele persoon: wie? Definitie van zijn functie...


een voorbeeld :
IF asbl
intérêts fédérés (B – Brussel)

"Mutualistische coöperatieve van artistieke projecten en op menselijke schaal " – Huur door een vzw van een gebouw onderverdeeld in individuele werkplaatsen. Elke gebruiker betaalt aan IF een huur waarbij inbegrepen lasten (water, verwarming, elektriciteit), verzekeringen en beheer (prijs: 160 euro / maand / 22 tot 30m²).
De gebruikers worden gekozen door de raad van beheer van de vzw in functie van hun motivatie, hun interesse voor een samenwerking met de andere projecten. De gemeenschappelijke ruimte wordt ter beschikking gesteld aan projecten van de huurders en aan projecten van buitenaf. Een gecentraliseerd beheer dus met als enige eis aan de huurders de deelname aan een opendeurdag, onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte één keer per jaar en de deelname aan de huurdersvergaderingen drie keer per jaar.

Fierlantstraat 80 – 1190 Brussel – +32-(0)2-538 98 88