colors

colors

colors

colors

AANBOD

Een ruimte voorstellen

   

Als eigenaar met een ruimte die tijdelijk niet in gebruik is, kan u op deze pagina de ruimte ter beschikking stellen. Dit kan eveneens door telefonisch contact met ons op te nemen. Eenmaal het aanbod toegekomen, neemt Precare contact op voor eventuele preciseringen en een bezoek. Om een idee te vormen van de huidige aanvragen voor ruimten, klik hier.

Het type ruimte dat ter beschikking gesteld kan worden

De vragen die Precare ontvangt zijn dermate gevarieerd in termen van duur, oppervlakte, minimale infrastructuur (kantoor, repetitieruimte, werkatelier?) dat elk type gebouw ons interesseert, voorzover het minstens een maand vrij staat.

Voorwaarden voor ter beschikking stelling

We vragen aan eigenaars om hun ruimte gratis ter beschikking te stellen. De service die Precare verleent is eveneens gratis, zowel voor eigenaars als voor gebruikers ? voor zover de voorwaarden van de werking aanvaard worden. De gebruikers nemen de kosten die voortvloeien uit het gebruik (kosten voor water, elektriciteit, verwarming, verzekeringen) voor eigen rekening.
Zie de conventie die we aanbieden (geval per geval aan te passen).

Het project Precare is stopgezet in januari 2010.
Deze website fungeert als archief.