Bienvenu(e) sur le site de Precare / Welkom op de Precare website

FR - ARCHIVES: Precare soutient le circuit émergent dans ses négociations pour l'occupation temporaire de bâtiment - DECEMBRE 2009: CESSATION DU PROJET
NL - ARCHIEF: Precare ondersteunt het stedelijk circuit bij het onderhandelen over het tijdelijk gebruik van gebouwen - DECEMBER 2009: STOPZETTING PROJECT
EN - ARCHIVE: Precare supports an emerging network of urban projects in negotiations for temporary use of buildings - DECEMBER 2009: PROJECT DISCONTNUED

Powered by asbl City Mine(d) vzw : www.citymined.org